Verkonrakennus – Salon Kuituasennus Oy

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Verkonrakennus – nopean ja luotettavan yhteyden perusta

Korkealaatuinen runkoverkko on keskeinen osa Suomen digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä, edistää liiketoimintaa ja innovaatiota. Nopea ja luotettava yhteys on elintärkeää etenkin operaattoreille, mutta myös yrityksille ja yksityiskäyttäjille.

Valokuiturunkoverkon rakentaminen mahdollistaa korkealaatuisen laajakaistan tarjoamisen monen erilaisen sovelluksen ja palvelun käyttöön, tukien muiden muassa tehokasta etätyötä, pilvipalveluita, videoneuvotteluita ja sujuvaa sähköistä tiedonsiirtoa. Lisäksi se tasoittaa alueellisia eroja ja mahdollistaa tasapuolisen verkkoon pääsyn eri puolilla maata.

Verkon rakentaminen on Salon Kuituasennuksen erikoisala

Runkoverkot ovat toimintamme keskipisteessä ja tällä hetkellä palvelemme suomalaisia operaattoreita Salosta käsin, lähes koko Varsinais-Suomen alueella. Rakennamme niiden toiminnalleen tarvitsemat valokuitua olevat runkoverkot ainakin 100 kilometrin säteellä Salosta.

Niin runkoverkon asennukset kuin verkon luomiseen vaadittavat valokuituhitsaukset hoituvat ammattilaisiltamme luotettavasti ja huolella. Kuparikaapelit jäivät historiaan, sillä niiden tiedonsiirtonopeus on hitaampi ja ne ovat alttiita monenlaisille häiriöille.

Operaattoreiden lisäksi tarjoamme myös julkisen sektorin, yritysten ja taloyhtiöiden kaipaamia valokuituun liittyviä töitä, esimerkiksi sisäverkkoja sekä valokuituverkkojen mittauspalveluita.
Pyydä lisätietoja

Verkon rakennus vaihe vaiheelta

Toteutamme operaattoreiden runkoverkon rakentamisen aina sen suunnittelusta, kuitukaapeleiden ja laitteiden asennukseen ja suoritamme myös testauksen ja sähköisen vianmetsästyksen. Valokuituisen runkoverkon rakennus kestää kuukausista jopa vuoteen, ja pidempään, riippuen siitä onko kyseessä kaupunkialue vai syrjäinen seutu. Kaupunkialueilla rakentaminen on nopeampaa.

1. Suunnittelu
Kaikki alkaa huolellisella suunnittelulla, jonka aikana asiantuntijat kartoittavat alueen ja määrittävät parhaat sijainnit valokuitukaapeleiden asennusta varten. Suunnittelussa otetaan huomioon maastolliset tekijät, rakennusten sijainti ja luvat sekä muut infrastruktuurin vaatimukset.

2. Valokuitukaapeleiden asennus
Valokuitukaapelit asennetaan maan alle kaivantoihin tai ilmakaapeleina pylväisiin ja rakennuksiin. Asennustyö vaatii erityisen suurta huolellisuutta ja alan erikoistyökaluja. Kaapeleiden oikea kiinnitys ja suojaaminen ovat tärkeitä tekijöitä runkoverkon luotettavuuden varmistamisessa. Varmistamme prosessin virheettömyyden ja operaattorin kaikkien vaatimusten täyttymisen esimerkiksi kaapeloinnista laadituilla pöytäkirjoilla.

3. Laitteiden asennus
Valokuiturunkoverkkoon kuuluvat myös erilaiset sähköiset laitteet, kuten jakokeskukset ja reitittimet ja niiden asennus. Nämä laitteet mahdollistavat signaalien välittämisen ja hallinnan verkon eri osissa. Asiantuntijamme asentavat ja konfiguroivat laitteet varmistaakseen verkon moitteettoman toiminnan.

4. Testaus ja vianetsintä sekä -korjaus
Asennuksen jälkeen testaamme runkoverkon kauttaaltaan ja suoritamme niin sanotun vianmetsästyksen. Tarkistamme signaalin vahvuuden, nopeuden ja toimivuuden verkon eri pisteissä.

Tarvittaessa teemme viankorjauksia ja säätöjä varmistaen, että verkko täyttää jokaisen operaattorin laatuvaatimukset ja toimii optimaalisesti. Apunamme ovat muiden muassa huipputarkat Viavin mittalaitteet ja tarjoamme mittaustulokset tietysti kirjallisessa muodossa. Myös tutkamittauspalvelut ovat alaamme.
Ota yhteyttä ja kysy lisää

Sisäverkkojen asennus

Operaattoreiden vastuulla olevien runkoverkkojen lisäksi huolehdimme valokuitukaapeleiden vetämisestä itse runkoverkosta tonteille ja rakennusten sisälle. Kiinteistön omistajan vastuulla oleva sisäverkko mahdollistaa parhaimmillaan jopa usean ei operaattorin palvelut samaan kohteeseen. Verkonrakennus ja muut palvelumme kattavat tämänkin osa-alueen, onpa kyseessä sitten uusi kohde tai peruskorjattava.
Pyydä lisätietoja

Verkonrakennuksen tulevaisuus on täällä jo tänään

Salon Kuituasennus vastaa tulevaisuuden verkonrakennushaasteisiin jo tänään. Rakennamme operaattoreiden verkkoja kasvavaa vauhtia ja omaksumme ja otamme käyttöön alan tuoreimmat innovaatiot ja tarvikkeet mahdollisimman pikaisesti.

Panostamme myös tietoturvallisuuteen ja rakentamiemme verkkojen suojaamiseen ulkopuolisilta uhilta ja häiriöiltä. Luonnollisesti 5G-teknologian tarjoaminen yhä useammalle kuluttajalle on operaattoreiden – ja siten meidänkin – päämäärä, ja älykkäät kaupungit tuovat mukanaan uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.
Pyydä lisätietoja